Selectie

Een CV dat perfect aansluit bij een vacature, betekent niet dat de kandidaat daadwerkelijk geschikt is voor de functie. Een persoon is immers veel meer dan twee A4-tjes tekst.

Om te bepalen of een kandidaat op een vacature past, bekijken we welke kenmerken aanwezig zijn of juist ontbreken. We beoordelen welke competenties vereist zijn om de vacature te vervullen. 

StaffMember spreekt iedere potentiële kandidaat persoonlijk. We stellen vast wat een medewerker drijft in zijn of haar werk. Waar een iemand blij of gelukkig van wordt en waar mensen het best tot hun recht komen.

STAR-Methodiek
Door vragen te stellen middels de STAR-methodiek beoordelen we hoe kandidaten in bepaalde situaties reageren. Of beter gezegd, gereageerd hebben. Daarnaast winnen we van iedere kandidaat minimaal één referentie in. Aan de hand van deze informatie bepalen we of het zinvol is iemand voor te stellen bij de opdrachtgever. 

Soms concluderen we dat iemand niet (voldoende) past bij de organisatie of functie. Besluiten we om iemand niet voor te stellen? Dan onderbouwen we dit richting de kandidaat. 

Andersom kan natuurlijk ook! Soms mist iemand nét dat ene stukje om de puzzel te laten passen. Bijvoorbeeld een vereist diploma of een specifieke ervaring. Dan overtuigen we de opdrachtgever om tóch met deze kandidaat een gesprek aan te gaan.